Onze zorgformules
Passende zorg voor elke situatie

Een kijkje op locatie

Naarmate de zelfstandigheid van onze cliënten afneemt, groeit het aanbod van zorg en woonservices op natuurlijke wijze. Cliënten van Blueprint Group behouden hierdoor een kwalitatief goed leven. Om op de specifieke wensen en behoeften van onze cliënten te kunnen anticiperen, hebben wij onze dienstverlening verdeeld over verschillende business lines.

Zorg, herstel en service voor iedereen

We bieden een tijdelijk of permanent thuis aan echtparen en alleenstaanden met uiteenlopende zorgindicaties. Ons aanbod loopt van kleinschalige, intensieve (revalidatie)zorg tot residentiële locaties voor levensloopbestendig wonen waar zorg naar behoefte kan worden op- en afgeschaald.

European Care Residences

Voor intensieve zorg beschikken we over kleinschalige en grootschalige zorghuizen. De wensen en behoeften van onze bewoners zijn zo veel mogelijk leidend. De zorg wordt dusdanig georganiseerd dat bewoners zelf het ritme van hun dag bepalen. Door deze woon-/zorgformule kunnen echtparen met verschillende zorgindicaties samen blijven wonen.

HERSTELZORG NEDERLAND

Herstelzorg Nederland richt zich op ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven en verzorgt voor deze groep hoogstaande revalidatie- en herstelzorg. Gedurende het verblijf is alles gericht op een veilige, verantwoorde terugkeer naar huis.

ZORGGROEP ’T HUYS

Op kleinschalige, gemoedelijke locaties verhuurt Zorggroep ’t Huys zelfstandige woonruimtes aan senioren. ’t Huys staat voor betaalbare woonoplossingen voor senioren met een permanente zorgbehoefte, ongeacht hun lichamelijke en/of mentale uitdagingen. Bewoners worden niet als cliënt benaderd, maar als partner.

ZORGHUIS NEDERLAND

Zorghuis Nederland is een particuliere woon-/zorgformule van kleinschalige verzorgingshuizen waar met de bewoner een nieuw thuis wordt gecreëerd in de nabijheid van familie en vrienden. Iedere senior met een zorgbehoefte is welkom.

ALLERLEI – HOSPITALITY & SERVICE

Hospitality & Service faciliteert centrale voorzieningen zoals restaurants, paramedische diensten en schoonheidssalons. Daarnaast levert Hospitality & Service maatwerk op het gebied van woonservices. Denk hierbij aan alarmering, connectiviteit en een was- en strijkservice.